ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಶರಪೋವಾ ಮತ್ತೆ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ..?

ಮಾಸ್ಕೋ: ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸೇವನೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ನಿಷೇಧ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಐದು ಬಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಮರಿಯಾ ಶರಪೋವಾ, ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ

Read more