ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ, ಮೂರೂ ಅಲ್ಲ, ಬರೊಬ್ಬರಿ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆತ್ತ ಮಹಾತಾಯಿ

ಒಂದಲ್ಲ. ಎರಡಲ್ಲ. ಮೂರೂ ಆಲ್ಲ. ಬರೊಬ್ಬರಿ ನಾಲ್ಕು. ಹೌದು. ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಪರಿತಪಿಸುವವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿರುವಾಗ ಚತುರ್ವಳಿ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು

Read more

ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕಳಿಸುವ ಪೋಷಕರೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ….

ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕಳಿಸುವ ಪೋಷಕರೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹೋದ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಪೋಷಕರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೂ ಸಿಗದೇ,

Read more