ಮುತ್ತೈದೆಯರಿಗೆಲ್ಲಾ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನೀಡುವ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು…

ಗಣೇಶ ಬಂದಾ.. ಗಣೇಶ ಬಂದಾ… ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೂ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬದ್ದೇ ಮಾತು. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಬೆರಳಷ್ಟು ಗಾತ್ರದ ಗಣೇಶನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಕಾಶದತ್ತ ತಲೆ

Read more

ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯ ಸಂಬಂಧ ಶುಭ್ರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತ ‘ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ’ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು…

ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಹೋದರನಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರಿಯರಿದ್ದರೆ, ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಚೆಂದದ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಮಂಗಳದಾಯಕವಾಗಿರಲಿ, ರಾಖಿ

Read more