ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಪ್ರಕರಣ : ಇಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಜಿನವಾರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದ ಇಂಜಿನವಾರಿ ಶಾಲಾ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಾಲೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ

Read more

ಕೇರಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಮಳೆ : ಕಬಿನಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ

ಕೇರಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕು ಹೆಚ್ಚಿತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಬಿನಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇರಳದ ವೈನಾಡಿನ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಬಿನಿ ಡ್ಯಾಂ ತುಂಬಿದ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಮೈಸೂರು

Read more