ಪಾಕಿಸ್ತಾನೀಯರಿಂದಲೇ ಇಸ್ಲಾಂನ ಗೌರವ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆ: ಮಲಾಲಾ ಯೂಸುಫ್‌ಝಾಯಿ…

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಯರಿಂದಲೇ ಪವಿತ್ರ ಇಸ್ಲಾಂನ ಗೌರವ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆ, ಸ್ವತಃ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೌಲ್ಯ ಕೆಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು  ಮಲಾಲಾ ಯೂಸುಫ್‌ಝಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ, ನೊಬೆಲ್‌ ಶಾಂತಿ

Read more