ಅಕ್ಕನ ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಸಹೋದರ…

ಯೋಗೀಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಾದಾಗ ಅವರು ಯಾವುದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದೋ ಅವುಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗ್ರಹಿಕೆ. ಅದು ಅನುಭವಿತರಿಗೆ ನೇರ ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ತನಿಖೆ

Read more