ಇದು ನನ್ನ ಷರಾ 2 : ಯೋಗೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ : ನೀವು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನೇ ನಾನೂ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ …

ಅಕ್ಟೋಬರ್ (2017) ಒಂದರಂದು ದಿನಗೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜಯೇಶ್ ಸೋಲಂಕಿ ಎಂಬ ಯುವಕ ವಡೋದರಾದ ಜಾವಾ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಳದ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಗರ್ಭಾ ನೃತ್ಯ ನೋಡಲು

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com