ಭೂಕುಸಿತದಿಂದ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಮಸಣ ಸೇರಿದರು…

ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಭೂಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿ ಹದಿನೈದು ಮಂದಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಘಟನೆ ಪೆರುವಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಲಿಮಾ ಎಂಬ ಊರಿನ ಹೊಟೇಲ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ

Read more