VOTE FOR JOB : ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗ್ತಿದೆ ಯುವಜನತೆಯ ಹೊಸ ಆಂದೋಲನ

ಬೆಂಗಳೂರು : 50 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಠಿಗಾಗಿ  ರಾಜಕೀಯ ಆಂದೋಲನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಓಟು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಡಿ ಮನೆ ಮನೆ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com