ಗೀತಾ ವಸಂತ ಅಂಕಣ – ಸಖೀಗೀತ : ಚಳಿಯೆಂಬ ಇಳೆಯ ಕಾವ್ಯ ….

ಗದಗುಡುವ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗರೊಲೆಯ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಮೈ ಕೈ ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನೆನೆಪು ಜನ್ಮಾಂತರದ ನೆನಪಿನಂತೆಕಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಜೀವ ಬೆಚ್ಚಗಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದ ತೇವ ಒಸರುತ್ತ

Read more

ಸಖೀಗೀತ-11 : ಹೊಸ ನದಿಯ ಹರಿವು (ಭಾಗ-2)

ಮುಟ್ಟು, ಬಸಿರು, ಬಾಣಂತನಗಳನ್ನು ‘ಮೈಲಿಗೆ’ಯಾಗಿಸಿ ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನ ದೇಹದ ಕುರಿತು ಕೀಳರಿಮೆ, ಕಸಿವಿಸಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹೆಣ್ಣಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ‘ಅನ್ಯ’ವಾಗಿ ‘ಅಮುಖ್ಯ’ವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಅದೇ ಪ್ರಧಾನ ನೆಲೆ.

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com