ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ:ಬಡವರು ಸಹ  ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಂತಾಗಬೇಕು: ಮೋದಿ…

ಶಿಮ್ಲಾ:ಏ :  ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯಾಣದರದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ವಿಮಾನಯಾನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ‘ಉಡಾನ್‌’ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹವಾಯಿ ಚಪ್ಪಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡುವವರೂ ಸಹ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com