ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಕೆ.ಪಿ.ನಂಜುಂಡಿ ಹಾಗೂ ಟಿವಿ1 ಶೆಟರ್ ಎಳೆದ ಕಥೆ….

ಅದು ನಾನು ಟಿವಿ1 ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದು ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ದಿನ..ಆಫೀಸಿನ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‍ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಜ್ಜಿ ಅಂದು ಅಳುತ್ತಿದ್ದಳು, ನಂಜುಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com