ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿಮಗಿದ್ಯಾ ಅನಂತ್‌ ಹೆಗಡೆಯವರೇ…?

ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರೇ… ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದೆಯೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯರೆ, ತಾವು ಶುದ್ದ ಕನ್ನಡ

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com