ಶ್ರೀರಾಮುಲು ನಿನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೇನೆ : ಎಸ್. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ

‘ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದರೆ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವೆ ‘ ಎಂದು ಎಸ್.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಸ ನಾಯಕರ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು ನಾನು.

Read more