ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಪಾಯ ಅಗೆದಾಗ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಪತ್ತೆ

ಬಳ್ಳಾರಿ: ತಾಲೂಕಿನ ಕುರುಗೋಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲೆಂದು ತಳಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಮಿ ಅಗೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದೊರೆತಿವೆ. ದೊರೆತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ನಿವೇಶನದ ಮಾಲೀಕರು

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com