ಎಂಟಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಜೆಪಿ ಯತ್ನ : ಮೂವರ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಗಮನ

ಬಿಜೆಪಿಗೆ ತನ್ನ 10 ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ತಿರುಗಿ ಬೀಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಸುಳಿವು ಅರಿತಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ, ಮೂವರ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ

Read more