ಇಫ್ತಾರ್‌ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ: ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀ

ಉಡುಪಿ: ನನ್ನಿಂದ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಧೋರಣೆಯಲ್ಲಿ  ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಎಂದು ಉಡುಪಿಯ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀ ಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉಡುಪಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇಫ್ತಾರ್

Read more