siddaganga Shri : ಶತಾಯುಶಿಯ ಸಾಧಕ ಬದುಕಿನ ಸಾರ್ಥಕ ನೋಟ…

ಅನ್ನದಾನಂ ಪರಂದಾನಂ ವಿದ್ಯಾದಾನಂಥಃ ಪರಂ ಅನ್ನೇನ ಕ್ಷಣಿಕ ತೃಪ್ತಿರ್ಯ ಯಾಜೀವಂತು ವಿದ್ಯೆಯೆ ಅನ್ನ & ವಿದ್ಯಾನಗಳೆರಡೂ ಶ್ರೇಷ್ಠದಾನಗಳು. ಇಂತಹದಕ್ಕೆ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತವರು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಯತಿವರ್ಯರು.

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com