ತೆಲಗಿಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ದೇಶದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ : ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಪತ್ನಿ ಶಾಹಿದಾ ಮನವಿ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಬಹುಕೋಟಿ ಛಾಪಾ ಕಾಗದ ಹಗರಣದ ಅಪರಾಧಿ ತೆಲಗಿಯ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಿರಾಸ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ದೇಶದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆತನ ಪತ್ನಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com