ಹುಡುಗರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹುಡ್ಗೀರು ಮದ್ವೆಯಾಗ್ತಾರಂತೆ..!!

ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹುಡುಗನ ಮನೆಯವರು ಹುಡುಗಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹುಡುಗನ ಮನೆಯವರು ಹುಡುಗಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com