women’s day special – ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ- ಸಮೀಕ್ಷೆ

ಮಾರ್ಚ್ 8 ನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವ ಸಂಗತಿಯೇ ಬೇರೆ. ಮಹಿಳೆ ಎಷ್ಟೇ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದರೂ ನೀನು ಹೆಣ್ಣು ನಿನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com