ಸಖೀಗೀತ 20 : ಎಂ ಕೆ ಇಂದಿರಾ : ಭಾವ ವಿಕಸದ ಕಥನ, ಫಣಿಯಮ್ಮ ಎಂಬ ಹೊಸ ಪುರಾಣ ..

ಎಂ ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಅವರ ಜನ್ಮಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಮ್ಮ ಕಾದಂಬರಿಗಳ್ಳಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಬದುಕನ್ನು ಹಾಗೂ ಅದರ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿ. ತಮ್ಮ ನಲವತ್ತೈದರ ವಯಸ್ಸಿನ

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com