EPW editorial : WTO-ವಿಶ್ವ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿದ್ದಲಾಗುತ್ತಿದೆ..

ಅಮೆರಿಕದ ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಅನೂಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಮುರಿಯಲುದ್ದೇಶಿಸಿದೆಯೇ? ೨೦೧೭ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೦-೧೩ರ ವರೆಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟೈನಾದ ಬ್ಯೂನಸ್ ಐರಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ  ವಿಶ್ವ

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com