ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೀಳಲು ರೋಬೋಟ್ ಬಳಕೆ…!

ಜನರು  ಮರ ಏರಿ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಕೀಳುವುದನ್ನು  ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ರೋಬೋಟ್ ನಿಂದ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಕೀಳಿಸುವ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು

Read more