ರಿಟೈರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಧೋನಿ..? ಹೀಗಿದೆ MSD ಮುಂದಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್

ಎಮ್ ಎಸ್ ಧೋನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಕೈಗೊಂಡ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಎಸ್, ಯಾವಾಗ ರಿಟೈರ್ ಆಗುತ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.. ಆದರೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ನಂತರ

Read more