ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾಬೀತಾದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ – ಕೆ.ಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ …

ಬೆಂಗಳೂರು : ಲೈಂಗಿಕ ಶೋಷಣೆ ಆರೋಪ ಸಂಬಂಧ, ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂದು ಸಾಬೀತಾದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೆ.ಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com