ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲವಾದರೆ ಕೂಡಲೆ ಮಾಡಿಸಿ,ಇಲ್ಲವಾದರೆ…

ದೆಹಲಿ : ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿ ನಂತರ ರಿನೀವಲ್‌ ಮಾಡಿಸದಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಠಿಣವಾಗಲಿದೆ. ವಾಹನ ನೋಂದಣಿ

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com