ಅವರನ್ನು ತಂದೆ ತಾಯಾಗಿ ಪಡೆದ ನಾವೇ ಧನ್ಯರು : ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜಕುಮಾರ್

ನಿನ್ನೆ ಪಾರ್ವತಮ್ಮನವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಾಜ್ ಸಮಾಧಿ ಬಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾವಲು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ರಾಜ್ ಸಮಾಧಿ ಬಳಿ ಮಾತ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಪಾರ್ವತಮ್ಮನವರ ಸಮಾಧಿಗೆ

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com