Valentine’s Day : ಅಪಘಾತದಿಂದ ಅರಳಿದ ಪ್ರೀತಿ.. ಇದು ಧಾರವಾಡದ ಅನ್ಮೋಲ್ ಪ್ರೇಮ್ ಕಹಾನಿ..

ಅಪಘಾತದಿಂದ ಅರಳಿದ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟುವುದು ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುವುದದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವನಿಗೂ ಸಹ ನಾನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೀಳಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಅಂದಾಜು

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com