ಸಮಗ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ : ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸುಭುದೇಂದ್ರ ಶ್ರೀ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ರಾಯಚೂರು : ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯದ ಬೇಡಿಕೆ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಅಖಂಡತೆಯಲ್ಲೇ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಸುಬುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಗ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಕನಸು, ಸಮಗ್ರ

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com