ಪೋರ್ನ್ ವೀಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲಾ- ಸರ್ವೆ….!

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೋರ್ನ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಹಿಳೆಯರು ನೋಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಜವಲ್ಲ. ಅವರಿಗೂ ಪೋರ್ನ್ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಲು ಇಷ್ಟ ಎಂದಿದೆ ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದು… ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com