ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ‘ವಡ್ರ್ಸವರ್ತ’ ಕವಿಯ ಪದ್ಯವಿದು..

ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ವಡ್ರ್ಸವರ್ತ ಕವಿಯ ಪದ್ಯವಿದು. ಮನುಷ್ಯನ ಈ ಬಿಜಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಾರಧನೆಯನ್ನು ಮೆರೆತೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆನೋ; ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯ ನಿರಲು

Read more

ಕವನದ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಕಳಿ : ‘ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಬೇಡಿ..ನಾನು ಚೌಕಿದಾರ..’

ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಬೇಡಿ ಕಳೆದುಹೋದ ನಜೀಬನ ವಿಳಾಸ ನಿಮ್ಮಕ್ಕ ಗೌರಿಯ ಕೊಂದವರ ಇತಿಹಾಸ ಪನ್ಸಾರೆ,ದಾಬೋಲ್ಕರರ ರಕ್ತ ಹರಿಸಿದ ವಿಪರ್ಯಾಸ ನಾನು ಚೌಕಿದಾರ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಬೇಡಿ ಆಸೀಫ಼ಾ,ದಾನಮ್ಮ

Read more

ಸಖೀಗೀತ-12 : ಹೋದವರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರಲು ಹಾದಿಗಳಿಲ್ಲ …..ಗೀತಾ ವಸಂತ ಅಂಕಣ…

“ಅಲ್ಲಿರುವುದು ನಮ್ಮನೆ, ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ” ಎಂಬ ದಾಸವಾಣಿಯ ಮೂಲಕ ಕೆ.ಎಸ್.ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ‘ಮನೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ’ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಅದರ ಅರ್ಥವಲಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆಯೆಂಬುದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಮನೆಯೆಂಬುದು

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com