ಬದ್ಕಿರೋಗಂಟ ಏನಾರ ಮಾಡಿ ಸಾಯಣ ಅಂತಿದ್ದ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೀಗೆ….

ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರನ್ನು ಕಾಣಲು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಅವರ ಸಹಾಯಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಫೈಲುಗಳ ದೊಡ್ಡ ಕಂತೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಅವು ಯಾವುದೂ ಸ್ವಂತ ಲಾಭದ್ದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳು‌ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com