ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೇಶ್ವೆಗಳ ಆಡಳಿತ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ : ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ

ದಾವಣಗೆರೆ : ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಗಾಂಧಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನಾಡಲ್ಲಿ ಗೋಡ್ಸೆಗಳ್ ಹಿರೋ ಆಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿರುವುದು ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಭುತ್ವವಲ್ಲ ಪೇಶ್ವೆಗಳ ಆಡಳಿತ ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com