ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದೇವೇಗೌಡ ಹುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ : H.D ದೇವೇಗೌಡ

ರಾಮನಗರ : ನಮ್ಮದು ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬ. ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತನ ಮಗ. ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಲವು ಪೆಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತಿಂದಿದ್ದೇನೆ. ದೇವೇಗೌಡ ಮುಗಿದೇ ಹೋದ ಎಂದ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತರು

Read more