ಪರೇಶ್‌ ಹತ್ಯೆ ಕುರಿತು ಏನ್‌ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ? : purposefully -asking ಪ್ರಥಮ್‌

ಬೆಂಗಳೂರು : ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಗೌರಿ ಹತ್ಯೆ ವಿಚರವಾಗಿ ಮೋದಿ ನನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ನಟ ಎಂದಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿವಾದದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ರೈ ಅವರಿಗೆ

Read more