ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ, ವರುಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿದ್ದಂತೆ, ಜನರ ಋಣ ತೀರಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ : ಸಿಎಂ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಹಾಗೂ ವರುಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ನನ್ನ ಎರಡು ಕಣ್ಣಿದ್ದಂತೆ. ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಋಣ ತೀರಿಸಿ

Read more