ನಿಂಗೆ ಮಾಟ ಮಾಡ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೀಬೇಕು ನಿನ್ನ ಬೆತ್ತಲೆ ಫೋಟೋ ಕೊಡು ಎಂದ ಕಳ್ಳ ಬಾಬಾ…..

ದೆಹಲಿ : ಕಳ್ಳ ಬಾಬಾನೊಬ್ಬ ಯುವತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಬಾನಾಮತಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ನಗ್ನ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿ ಎಂದಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com