USA vs North Korea : ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಕಿಮ್ ಅವರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ…

ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಕಿಮ್ ಅವರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪರಸ್ಪರರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಭೀತಿಯೇ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಪೋಗ್ಯಾಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಕರೆತಂದಿತು. ಅಮೆರಿಕದ

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com