ಪುರಾಣ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಪುಂಡರ ಗೋಷ್ಠಿ : ನಿಜಗುಣಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

21 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಇವರಿಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಲಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತಲ್ಲ ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ. ಈ ಹಿಂದೆ ಆರ್ಯ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಪುರೋಹಿತ ಹೀಗೆ

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com