The paid news of India : ಮಾರಿಕೊಂಡ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು…..!

ಕೋಬ್ರಪೋಸ್ಟ್ ಜಾಲತಾಣವು ನಡೆಸಿದ ಕುಟುಕು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಭಾರತದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಸಾಬೀತುಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ ಧಾರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮUಳು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನೆದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಅವು ಅದನ್ನು

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com