1 ವರ್ಷದ ಕಂದಮ್ಮನನ್ನೂ ಬಿಡದ ಕಾಮುಕ : ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆದುರೇ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಮಗು ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ

ದೆಹಲಿ : ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಆಟವಾಡಲೆಂದು ಹೋಗಿದ್ದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಎಳೆಯ ಕಂದಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ 33 ವರ್ಷದ ಕಾಮುಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ  ಮುಂದೆಯೇ ಅತ್ಯಾಚಾರ

Read more