ನೂರು ದೇವರುಗಳನು ನೂಕಾಚೆ ದೂರ…ಇದು ನನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಾಡು ನೀ ಅರಿಯ ಬಾರ…

ನೆರೆದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಕಣ್ಣೀರಾಗಿದ್ದರು. ದೇವಿಯ ರಥ ಎಳೆಯಲು ಆಸ್ಪದ ಕೊಡದ ಸವರ್ಣೀಯರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟು ಮಡುಗಟ್ಟಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಾಗುವಾಗ ನೆರವಿಗೆ ಬಾರದ ದೇವಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ

Read more

ಹಣೆಗೆ ಗುಂಡಿಡಬಹುದು – ನುಡಿಗೆ ಗುಂಡಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ : ಕೆ. ನೀಲಾ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಗೌರಿ ಹತ್ಯೆ ಖಂಡಿಸಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಲೇಖಕಿ ನೀಲಾ, ಹಣೆಗೆ ಗುಂಡಿಡಬಹುದು, ಆದರೆ ನುಡಿಗೆ ಗುಂಡಿಡಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರಿ ಹತ್ಯೆ ಖಂಡಿಸಿ

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com