ಹೊಸ ದಾಕಲೆ ಬರೆದ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ : ಒಂದೇ ದಿನ 4 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಪ್ರಯಾಣ ….

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ 4 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ BMRCL  ತಾನೆ  ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com