ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರ್‌ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗೆ ನಾಮಕರಣ…ಹೆಸರೇನು..?

ಬೆಂಗಳೂರು : ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಅಳು ಕೇಳಿಸಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನ ರಾಜ ಯದುವೀರ್‌ ಒಡೆಯರ್‌ ಹಾಗೂ ತ್ರಿಷಿಕಾ ಕುಮಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಗಂಡು

Read more