ತ್ರಿಷಿಕಾ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಸೀಮಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಭ್ರಮ : ಕಳೆಗಟ್ಟಿದೆ ಮೈಸೂರು ಆರಮನೆ..!

ಮೈಸೂರು : ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಿಂದ ಮೈಸೂರಿನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾಡಿದ್ದ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ಇಂದು ಸಹ ಕಳೆ ಗಟ್ಟಿದೆ. 54 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಮಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದ

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com