6 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾದ ಶಿರಾಡಿಘಾಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಡಿ ರೇವಣ್ಣನ ‘ವಾಸ್ತು’..

ರಸ್ತೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ‘ವಾಸ್ತು’ ಬಿಡದ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ ರೇವಣ್ಣ…. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಕಲೇಶಪುರದಲ್ಲಿ ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟ್ ರಸ್ತೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ವೇಳೆ ಟೇಪ್ ಕತ್ತರಿಸಲು ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ

Read more