#Me too : ದುಡಿಯುವ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿಯೆತ್ತಬೇಕು..

ಮಿ ಟೂ ಅಭಿಯಾನದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಾವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಧ್ಯಮ, ಕಲೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸಿನಿಮಾ ಉದ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಧೈರ್ಯದೆದರು ತಲೆಬಾಗಬೇಕಾಗಿ

Read more