ಸೊಸೆಯ ಕಾಟಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆಯೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಮಾವ ಬಳಿಕ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ?

ಮಂಡ್ಯ : ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಸೊಸೆಗೆ ಅತ್ತೆ, ಮಾವ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಗತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ, ಸೊಸೆಯಂದಿರೇ ಅತ್ತೆ ಮಾವನಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿರುವ

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com