ಮೈಸೂರು : ಲೇಡಿಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಗೆ ಬಂದ ‘ನಾಗ’ರಾಜ : ರಮೇಶ್ ಅತಿಥಿಯಾದ..!

ಮೈಸೂರು : ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಯುವತಿಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಹಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.  ಮೈಸೂರಿನ ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯದ

Read more